Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Møt en fra Alfix - Mikael Noe, teknisk prosjektleder i teknisk avdeling

image

Beskriv kort deg selv, avdelingen din og arbeidsoppgavene dine:
Jeg er utdannet murer og etter det bygningskonstruktør. Jeg startet his Alfix i 2013. Når jeg ikke er på jobb, bruker jeg all ledig tid til klatring, reising, løping, foreningsliv og familien min.

I teknisk avdeling er vi tre kollegaer, og har kontor på fabrikken i Kolding. Vi har et tett samarbeide internt, men har likevel forskjellige arbeidsområder. Arbeidsoppgavene er varierte. De spenner fra helt vanlige hverdagsoppgaver som det å skrive en veiledning til et konkret prosjekt, undervisning og opplæring i bruk av produktene, undervisning i kravene og reglene som utgjør bygglovverket og de reglene som ligger til grunn for alt arbeid som skal utføres i våtrom, på fasader m.m.

En annen og viktig del av hverdagen min er befaring på steder med byggeskader. Det er viktig for oss å forstå hvorfor og når en skade har opptrådt. Både for å kunne hjelpe kundene, men også for at vi skal kunne utvikle holdbare produkter som kan motstår den belastningen som de utsettes for. Når vi forstår hva årsaken til skaden er, blir det letere å lage gode tekniske beskrivelser, og dermed skape trygge kunder. Dette er alle spennende oppgaver.

Hvilke oppgaver har du, helt konkret?
Det er mange. En oppgave kan være befaring av en skade. Dette er en oppgave som normalt kommer inn på kontoret fra en av våre egne salgskonsulenter, eller en håndverker som jar tatt direkte kontakt. I første omgang prøver vi å få en oversikt over omfanget og karakteren til skaden. Det gjør vi med hjelp av bilder og samtaler. Ofte kan vi hjelpe direkte på telefonen, når vi sammenholder skadebildet med det som blir fortalt.

Andre ganger må jeg ta turen ut til byggeplassen, og danne meg et eget inntrykk der. Ofte tar vi med oss prøver tilbake til kontoret, for nærmere analyse – for at vi skal komme tettere på årsakene til skaden, og forstå hvorfor den inntraff. Deretter vil jeg normalt lage en «befaringsrapport» der jeg redegjør for skadeårsaken. Det er ikke alltid vi kan konkludere hva årsaken er med sikkerhet, men kunsten er å kunne komme med en sannsynlig årsak, basert på vår mangeårige erfaring.

Ja, så har vi nettopp gjennomført en rekke med Alfix Pro Club nettverksmøter i hele Danmark. Pro Club består av et par fagdager for murere som alle kretser rundt et aktuelt tema. Jeg står normalt for det faglige innholdet på disse arrangementene. I månedene fram mot arrangementet skal alt planlegges, og der er vi heldigvis et godt team som sørger for at oppgaven løftes i fellesskap – det består blant annet av salg, markedsføring og teknisk avdeling. Det er både spennende og intensivt når det står på som verst.

Når er arbeidsdagen spesielt bra?
Arbeidsdagen min er spesielt god når jeg føler at vi utgjør en positiv forskjell. I det lille perspektivet: Når vi hjelper murere slik at de unngår skader, og at de opplever en glede når de bruker produktene våre. I det store perspektivet: Når vi lykkes med å skape en mer ansvarlig og bærekraftig bransje, slik at vi samlet sett bidrar til å skape en større trygghet med løsningene vi har.

I teknisk avdeling har vi et godt samarbeid, og det er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Meld på nyhetsbrevet

Her kan du registrere deg for Alfix sitt nyhetsbrev. Du mottar nyhetsbrevet fire ganger årlig.