Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

PERSONVERN POLICY

GENERELT
Denne policyen vedrørende behandling av personopplysninger beskriver hvordan Alfix A/S samler inn og behandler opplysninger om deg når du kommuniserer med oss, bestiller produkter hos oss eller benytter vår hjemmeside. For mer spesifikk informasjon om vår personvernpolicy:

Vår produkter er rettet mot næringsdrivende, og de opplysningene vi behandler, gjelder derfor primært den virksomheten du representerer. Hvis du kontakter oss som privatperson, vil det skje en behandling av dine opplysninger i henhold til denne policyen.

Personvernpolicyen gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn via hjemmesiden eller andre kilder.

Alfix er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Alfix kan skje via kontaktopplysningene.

Hvilke PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN og til hvilket formål?
Når du besøger hjemmesiden:
Vi samler IKKE inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden når du besøker hjemmesiden

Når du registrerer deg for våre nyhetsbrev og ber om å delta i vår Pro Club:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-postadresse og firma Formålet er å kunne sende nyhetsbrev til deg og for øvrig å ivareta våre berettigede interesser ved å sende deg markedsføring.

Når du bestiller et produkt hos oss eller mottar et tilbud fra oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, hvilken virksomhet du representerer, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du bestiller, leveringstidspunkt og -måte. Formålet med denne behandlingen er å kunne levere tilbudte eller avtalte produkter og ellers oppfylle den avtalen vi har inngått med deg/den virksomheten du representerer, deriblant for å kunne administrere dine rettigheter til å reklamere.

Når du har spørsmål eller kommuniserer med oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer og ditt spørsmål. Formålet med behandlingen er å svare på spørsmål eller kunne kommunisere med deg på andre måter for å yte deg den service du ønsker.

Når du søker en stilling hos oss uoppfordret eller etter oppfordring:
Vi samler inn opplysninger fra din søknad som du har ønsket å gi oss. Formålet er å rekruttere til ledige stillinger, og til å lagre søknader til potensiell fremtidig rekruttering.

Når du er kontaktperson for en virksomhet som er kunde hos oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer samt andre opplysninger som du selv velger å gi oss, bortsett fra eventuelle følsomme opplysninger. Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg, deriblant på e-post og telefon og yte deg og den virksomheten du representerer best mulig service, deriblant ved å ta hensyn til spesielle ønsker og behov samt gi oss forutsetninger for å kunne tilby den virksomheten du representerer, relevant informasjon Vi benytter dessuten disse opplysningene til å kontakte deg, eller den virksomheten du representerer, om hvor tilfreds du er med vår tjeneste og/eller til å sende deg informasjon om samme eller tilsvarende tjenester som vi vurderer kan ha interesse for deg eller din virksomhet.

Når du representerer en leverandør:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer samt andre opplysninger som du selv velger å gi oss, bortsett fra eventuelle følsomme opplysninger. Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg, deriblant på post og telefon i tilknytning til oppgaver som du eller den virksomheten du representerer, utfører for oss som leverandør.

Mottakere av personopplysninger, deriblant overføringer til tredjeland
Vi deler utelukkende dine personopplysninger med tredjeparter når dette er lovpålagt for oss.

Overføring til databehandlere
Dine opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vegne av oss. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler opplysninger som Alfix er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

I den grad vi foretar behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS, skjer behandlingen i henhold til EU-kommisjonens vedtatte standardkontraktbestemmelser.

Når vi sletter dine personopplysninger
Opplysninger som er innsamlet i forbindelse med din kommunikasjon med oss, dine forespørsler og anmodning om informasjon, slettes når de ikke lenger er nødvendige for den aktuelle behandlingen. Opplysninger som er innsamlet om deg som representant for virksomheter, vil i utgangspunktet bli slettet 5 år etter utløpet av det kalenderåret da avtalen om dette ble inngått. Opplysningene vil imidlertid bli lagret lengre, i) hvis vi har en berettiget interesse i å oppbevare opplysningene i en lengre periode, ii) hvis det er nødvendig for at rettskrav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller iii) eller hvis oppbevaringen er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle krav i regnskapslovgivningen. Opplysninger innsamlet i forbindelse med din registrering for nyhetsbrevet eller Pro Club slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake. Opplysningene kan imidlertid oppbevares i lengre tid hvis vi har et berettiget behov for lengre oppbevaring.

Dine rettigheter
Med sikte på å skape åpenhet om behandlingen av dine opplysninger skal vi i dette avsnittet opplyse om dine rettigheter.

Innsynsretten
Du har til enhver tid rett til å be oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen gjelder for, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som eventuelt måtte foreligge, samt opplysning om hvor opplysningene stammer fra.

Retten til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert.

Retten til sletting
I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller samtykket ditt og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi skal kunne overholde vår rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav skal kunne etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring
Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til bare å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

Retten til innsigelse
Du har til enhver tid rett til å fremme innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med sikte på direkte markedsføring, deriblant den behandlingen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring. Av grunner som gjelder din personlige situasjon har du dessuten til enhver tid rett til å fremme innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre berettigede interesser.

Retten til å tilbakekalle samtykke
Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, deriblant i forbindelse med registrering for vårt nyhetsbrev.

Retten til å klage
Du kan klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan blant annet sendes på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernpolicyen, eller hvis du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss via Alfix@Alfix.dk.

Endringer i personvernpolicyen
Dersom vi foretar endringer i personvernpolicyen, vil den nye versjonen av personvernpolicyen være tilgjengelig på hjemmesiden.