Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbar miljö

Alfix har sedan 2000 varit medlem av Green Network, och miljöhänsyn är en viktig del av Alfix strategi. Green Network arbetar målinriktat med miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och hälsofrämjande åtgärder.

Se översikt: Miljöbedömningar

Du kan läsa mer om organisationens arbete här: www.greennetwork.dk

På Alfix arbetar vi aktivt för ett mer hållbart byggande. Nedan kan du se flera av våra nära samarbetspartner (organisationer, nätverk och forum) med vilka vi gemensamt arbetar för en mer hållbar framtid (bättre miljö och arbetsmiljö).

Alfix revideras årligen av Bureau Veritas som en del av företagets certifiering enligt FN:s hållbarhetsmål (2022-25). 
<BR>
<BR>
Se resultaten från Bureau Veritas senaste revision i september 2023.

Alfix revideras årligen av Bureau Veritas som en del av företagets certifiering enligt FN:s hållbarhetsmål (2022-25).

Se resultaten från Bureau Veritas senaste revision i september 2023.

Se Bureau Veritas film om Alfix och certifieringen mot FN:s hållbarhetsmål

Se Bureau Veritas film om Alfix och certifieringen mot FN:s hållbarhetsmål

Alfix har certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling av Bureau Veritas.

Vi arbetar strategiskt med det globala målet nr 8 Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt samt det globala målet nr 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

Sex underliggande delmål är direkt kopplade till vår strategi. Klicka här för att se certifikatet från Bureau Veritas.

Alfix har certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling av Bureau Veritas. Vi arbetar strategiskt med det globala målet nr 8 Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt samt det globala målet nr 12 Hållbar konsumtion och produktion. Sex underliggande delmål är direkt kopplade till vår strategi. Klicka här för att se certifikatet från Bureau Veritas.

Vi är glada att kunna meddela att Alfix A/S nu är en del av FN:s Global Compact
och Global Compact Network Danmark – världens största initiativ för ansvarsfullt
företagande respektive Danmarks största nätverk för ansvarsfulla företag.

Vi är glada att kunna meddela att Alfix A/S nu är en del av FN:s Global Compact och Global Compact Network Danmark – världens största initiativ för ansvarsfullt företagande respektive Danmarks största nätverk för ansvarsfulla företag.

Alfix vann den danska byggmässan Byggeriets miljöpris 2022 tack vare sin hållbarhetsstrategi.

Alfix vann den danska byggmässan Byggeriets miljöpris 2022 tack vare sin hållbarhetsstrategi.

Alfix nominerades till Byggeriets klimatpris 2022 tack vare en ny koldioxidreducerad fästmassa.

Alfix nominerades till Byggeriets klimatpris 2022 tack vare en ny koldioxidreducerad fästmassa.

Medlem i Green Network sedan år 2000. Green Network arbetar målmedvetet med miljö, arbetsmiljö, socialt engagemang och hälsofrämjande åtgärder.
Alfix uppfyller Green Networks krav på miljöinsatser.

Medlem i Green Network sedan år 2000. Green Network arbetar målmedvetet med miljö, arbetsmiljö, socialt engagemang och hälsofrämjande åtgärder. Alfix uppfyller Green Networks krav på miljöinsatser.

Medlem i

Medlem i "Rådet for bæredygtigt byggeri", en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja hållbarhet inom byggbranschen.

Alfix har EMICODE-certifieringen, som avser byggnadsmaterial med låg emission och som är fria från lösningsmedel.
Alfix är medlem i EMICODE och får relevanta produkter kontrollerade löpande.

Alfix har EMICODE-certifieringen, som avser byggnadsmaterial med låg emission och som är fria från lösningsmedel. Alfix är medlem i EMICODE och får relevanta produkter kontrollerade löpande.

Inköp av biogas är en del av företagets hållbara strategi. Biogas är en klimatvänlig och koldioxidneutral form av energi som produceras av t.ex. gödsel och hushållsavfall.

Inköp av biogas är en del av företagets hållbara strategi. Biogas är en klimatvänlig och koldioxidneutral form av energi som produceras av t.ex. gödsel och hushållsavfall.

Genom våra elinköp bidrar vi till omställningen till förnybar energi - här i form av vindkraft.

Genom våra elinköp bidrar vi till omställningen till förnybar energi - här i form av vindkraft.

Alfix nominerades till Byggeriets miljöpris 2016 och 2020.

År 2016 nominerades vi för vår fästmassa Alfix QuickFix Premium och år 2020 för stegljudsmattan Alfix Acoustic PS3 – Recycled.

Alfix nominerades till Byggeriets miljöpris 2016 och 2020. År 2016 nominerades vi för vår fästmassa Alfix QuickFix Premium och år 2020 för stegljudsmattan Alfix Acoustic PS3 – Recycled.

Medlem i CSR.dk – forum för hållbart företagande

Medlem i CSR.dk – forum för hållbart företagande

Alfix deltar i ett initiativ med koldioxidneutrala webbplatser. Det innebär att koldioxidutsläppen från både webbplatsen och webbplatsens användare neutraliseras genom mätbara koldioxidminskningar.

Alfix deltar i ett initiativ med koldioxidneutrala webbplatser. Det innebär att koldioxidutsläppen från både webbplatsen och webbplatsens användare neutraliseras genom mätbara koldioxidminskningar.

På branschmässan TUN BYG 2012 vann Alfix Byggeriets miljöpris. Alfix tilldelades priset tack vare sin miljö- och arbetsmiljöstrategi

På branschmässan TUN BYG 2012 vann Alfix Byggeriets miljöpris. Alfix tilldelades priset tack vare sin miljö- och arbetsmiljöstrategi

ALFIX MILJÖHANDLINGSPLAN 
2021-2023

ALFIX MILJÖHANDLINGSPLAN 2021-2023

Code of Conduct

Code of Conduct